• gr design banner
 • schet banner
 • orujiq banner

Федерация на научно-техническите съюзи - ЦПО София, ул."Раковски"108 организира дневни, вечерни и съботно-неделни курсове. Занятията се провеждат в учебни кабинети на Дома на техниката, София, ул.”Раковски” 108. 

 

 

Раздел „Професионално образование и обучение“

Курс по графичен дизайн

gr design

Графичният дизайнер е специалист по една от най-търсените и отлично платени професии както в страната, така и по света. Графичният дизайнер трябва да има - художествени умения, образно, комбинативно и алтернативно мислене, визуално въображение и най-вече усет за красивото. Тази професия предполага професионално познаване и умение за използване на най-новите технологии и средства за графичен дизайн.

Курс по Оперативно счетоводство

schet kurs

Целта на курса е да подготви обучаваните за реализацията им в областта на счетоводството и данъците. След успешно завършване на курса участниците ще могат да:

 • изпълняват различни счетоводни дейности в съответствие с нормативните документи
 • изготвят и попълват счетоводни документи и статистически форми
 • анализират и осчетоводяват счетоводни операции
 • прилагат международните счетоводни стандарти
 • придобият умения за ползване на програмни счетоводни продукти
 • да работят в екип

Курс Валутен Касиер

valuten k

 • Отчитане обмяната на банкноти и монети в лева и във валута.
 • Същност на валутата и видове валути(евро, американски  долар,
 • британска лира, швейцарски франк, шведска крона и норвежка  крона);
 • Защитни елементи в банкнотите- холограмна лента, осигурителна нишка,регистър преглед,воден знак и релеф.
 • Дизайн на валутите;
 • Валутни курсове: същност, видове курсове и съкратени означения на валутите;
 • Технически средства за разпознаване на фалшиви банкноти-детектори и тестери.
Раздел „Специализирани курсове“

Курс Майстор по ремонт на оръжие

kurs orujiq

Завършилите успешно курса получават Удостоверение за професионална квалификация и ще могат да извършват ремонт, реставрация, технически прегледи и обезопасяване на оръжия, съгласно изискванията на нормативните документи.

Курс Вещи лица

veshti lica

Курсовете за вещи лица включват обучение по извършеването на различни експертизи за нуждите на досъдебното и съдебното производство. Курсистите получават знания по нормативните изисквания, отнасящи се до дейността на вещите лица и извършването на експертизи.

Раздел „Ключови компетенции“

Курс по Дигитална компетентност

digit comp

 • Работа със специализиран софтуер – основи на цифровите медии
 • Търсене на информация в Интернет и сигурност на информацията
 • Работа с основни текстообработващи програми
 • Работа с електронни таблици
 • Работа с бази данни управление и съхранение на информацията
 • Основи на компютрите – работа с текстообработваща програма, електронни таблици, презентации, интернет и електронна поща - 51 учебни часа
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ТРАДИЦИЯТА И КАЧЕСТВОТО !
Real Time Web Analytics