Инженер на годината 2021

Инж. Младен Недков е заместник-директор „Информационни и комуникационни технологии“ в Елаците-Мед АД. Той е удостоен със званието „Инженер на годината 2021“ в конкурса, организиран от Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС). Инж. Недков е номиниран за участие в конкурса от НТС по минно дело, геология и металургия. Спечелва отличието в състезание с шестима инженери, номинирани от други научно-технически съюзи. Авторитетно жури оценява постиженията на Младен и отличните му представяния на форуми на минния бранш. Три са проектите, благодарение на които Младен Недков става „Инженер на годината 2021“. Първият е мобилното приложение АСМО Мобайл. С него се наблюдават почти всички процеси на Рудодобивен комплекс „Елаците“ – от добива на минна маса до трафика на автомобилите, които я превозват. Вторият софтуерен продукт, оценен от авторитетното жури, е приложението ПИКС – информационна система за състоянието на въздуха в работните зони на Рудодобивен комплекс „Елаците“. Двете приложения – АСМО Мобайл и ПИКС, позволяват да се поддържа двустранна директна комуникация с всеки специалист или работник, на чийто мобилен телефон са инсталирани. Третият продукт, допринесъл за спечелването на почетното звание „Инженер на годината 2021“, е Система за набиране на данни от уреди за автоматично измерване на качеството на въздуха в работните зони на Рудодобивен комплекс „Елаците“, което се помества в база данни MySQL.

„Имах щастието да започна работа в „Елаците-Мед“, част от Група ГЕОТЕХМИН, за която новите технологии и иновациите са стратегическа цел от около 30 години – споделя Младен Недков, който е част от екипа на „Елаците-Мед“ от 2005 г. Геотехмин е първата минна компания в България, която още през 1993 г. закупува и внедрява високоспециализиран софтуер за моделиране, многовариантно проектиране, икономически оценки и оптимизация на обхвата и развитието на миннодобивния процес в открити рудници – DATAMINE и Whittle 4D. След приватизацията започва модернизация и дигитализация на Елаците-Мед - първоначално на основни процеси, а след това на цялостната дейност на дружеството. Стъпих на добра основа – подчертава инж. Недков. – Освен това в „Елаците-Мед“ това е възможно благодарение на подкрепата от ръководството и приемствеността.

Честито!

Real Time Web Analytics