ПОКАНА За участие в кръгла маса на тема: "Банки и клиенти: реални и премълчани резултати от стрес-тестовете в България "

П О К А Н А

За участие в кръгла маса на тема:

"Банки и клиенти: реални и премълчани резултати от стрес-тестовете в България "

Съорганизатори: СИБ и ФНТС

30 Август, 2016 г., 16.00ч., ДНТ, ул.” Раковски” 108, 2 етаж, зала 2

ПРОГРАМА:

16-17.00ч. Встъпителни презентации от:

  • Румен Гълъбинов, финансов експерт на тема: "Отминалите стрес-тестове за банките и предстоящите за застрахователните и пенсионните компании: какво се крие зад официалните факти и оценки?"
  • Веска Волева, адвокат, на тема: "Какво печелят клиентите и длъжниците от стрес-тестовете в банковия сектор: типични ситуации на банкови измами" ;

17-18.00 ч. Дискусия: въпроси и изказвания /регламент – до 7 минути/ - Модератор : Проф. Кръстьо Петков

Заповядайте на кръглата маса!

За контакти и предварителни заявки за изказвания:

Христина Стойчева – unieconom@abv.bg;
+35987 887 1847.

Real Time Web Analytics