"75 години висше техническо образование в българия"

Федерация на научно-техническите съюзи, Сьюз на архитектите в България , Министерство на образованието и науката, Технически университети - София, Габрово и Варна, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Химикотехнологичен и металургичен университет, Минно-геоложки университет "Иван Рилски", Лесотехнически университет, Висше строително училище "Любен Каравелов" – София, Университет "проф. Асен Златаров" – Бургас, Висше военно-морско училище "Н.Й.Вапцаров" – Варна, Висше транспортно училище "Тодор Каблешков", Русенски университет "Ангел Кънчев", Отделение "Инженерни науки" на БАН най-учтиво ви канят на тържественото национално честване.

"75 ГОДИНИ ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ"

под патронажа на Президента на Република България господин Росен Плевнелиев

7 юли 2016 г., 16.00 ч. Национален дом на науката и техниката, зала 4, ул.Г.С.Раковски" 108

ПРОГРАМА

16.00- 17.00 тържествено събрание

17.00- 18.00 празничен концерт

18.00 коктейл

ПОКАНА: ТУК и ТУК

Real Time Web Analytics