КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ раздел Междурегионално сътрудничество ПРЕЗЕНТАЦИЯ на културно - информационна кампания, предназначена за широката общественост в Германия „Германо – български градежи в националното стопанство на България- история,…
За бъдещето на енергетиката в България Следвайки своята мисия да се стреми да бъде в крак с времето и да дава своя принос в обсъждането, популяризирането и намирането на отговори…
І НАГРАДА – ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМА ЗА ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ И МОНИТОРИНГ НА ПОКАЗАТЕЛИ НА КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТАПолина Кесова – Изследване на  деформационни  процеси  на свлачище Дългия яр с…
Real Time Web Analytics