Първа награда д-р ЗЛАТИНА ВЕСЕЛИНОВА ПЕТЕВА с доклад "ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АМНЕЗИЕВ ТОКСИН В ПРОБА ОТ ПЛАНКТОН ЧРЕЗ HPLC-UV" КАТЕДРА ХИМИЯ, МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р П. СТОЯНОВ" ,…
На 26.05.2016 г. бе открита възстановената плоча в памет на дарителите за построяването на Национален дом на науката и техниката в гр.София.
За всички, които желаят да участват в конкурса "Млад икономист 2016", УС на СИБ удължава срока за окончателно ПОЛУЧАВАНЕ на разработките по пощата или куриер до 19 май 2016г. Желаем…
СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ Дванадесети национален конкурс “Млад икономист-2016 г.“ на тема „Моята бизнес идея“ /Анотация/
Съорганизатор и генерален спонсор: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен
Real Time Web Analytics