На първи ноември Съюзът на химиците в България връчи наградите от Националния конкурс „Изявен млад учен в областта на неорганичната химия“ на името на проф. Христо Баларев. Той се провежда…
На 4 и 5 октомври 2018 г., в град Валета - Република Малта, се състоя Генералната Асамблея на FEANI. Тази година по обективни причини в Генералната асамблея не взеха участие…
Два форума, организирани от НТС по транспорта, показаха загрижеността на колегите по отношение на транспортната инфраструктура на България. На 19 октомври се проведе поредният Железопътния форум с тема „Железопътен транспорт…
Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС) е член на Организацията Европейски млади инженери (European Young Engineers - EYE). Организацията Европейски млади инженери (European Young Engineers - EYE) е основана…
Сред поредицата от тържествени събития, които отбелязваме в последните години, е и 125-ата годишнина на Българското инженерно-архитектно дружество (БИАД), чиито приемници днес са ФНТС и Съюзът на българските архитекти. Юбилеят…
Real Time Web Analytics