В периода 18 – 21 юни 2012 г. в Международния дом на учените “Фр. Ж. Кюри”, гр. Варна се проведе V-тата Международна конференция по геомеханика.
От 4 до 9 юни 2012 г. в гр. Киев се състоя Международна научно-техническа конференция на тема “Проблемите на безопасността на ХХІ век и пътищата за тяхното решаване”. Тя беше организирана от Международната академия на науките по екология и безопасност (МАНЕБ) и Украинското национално отделение към тази Академия (УНО МАНЕБ).…
В периода 18 – 20 октомври 2011 г. се проведе IV-тия Балкански минен конгрес БАЛКАНМИН’11 в Любляна, Словения, с участието на представители от 16 страни. Конгресът е продължение на създадената традиция през 2005 г. с провеждането на Първия балкански минен конгрес “БАЛКАНМИН’05” в гр. Варна.
По решение на Световната федерация на инженерните организации /WFEO/, чийто член-основател е и ФНТС, на всеки четири години поредно на различни континенти се провежда Световния Инженерен Конгрес /СИК/.
Real Time Web Analytics