За пореден път НТС по транспорта организира, заедно с МТИТС и ФНТС, и проведе под патронажа на министъра на транспорта информационните технологии и съобщенията  Росен Желязков своя „Младежки форум - 2019“ на тема „Ролята на младите специалисти за повишаване качеството на транспортните услуги, осигуряване безопасността на движението и превозите, и…
Съюзът на химиците в България (СХБ) е едно от най-активните сдружения във ФНТС, в  търсенето на начини за стимулиране на младите да се занимават с химия и да се насочват към нея като бъдеща професия. След отминалите два конкурса, за които в. НО писа, в началото на месец май станахме…
XVI НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПОКАНА 12  - 13.11.2020 г.Национален дом на науката и техникатаул.„Г.С.Раковски” №108 Националната младежка научно-практическа конференция се провежда ежегодно и тя дава възможност на участниците да представят свои теоретични и експериментални разработки и постижения в широк спектър от тематични направления, намиращи приложение в науката и практиката.…
XIII Национална конференция с международно участие "ЕЛЕКТРОНИКА 2016” ще продължи започнатата от конференциите “ЕЛЕКТРОНИКА” дискусия за състоянието и перспективите на българската електроника, компютърната техника и телекомуникациите в условията на пазарна икономика и членството в ЕС и ще обсъди научни доклади с принос в теорията и практиката от български и чуждестранни…
Real Time Web Analytics