Адрес

  • ул. "Г.С.Раковски" №108
  • София, 1000

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ФНТС

За записване и допълнителна информация:

  • (02) 989 33 79 - Център за професионално обучение
  • 0878703698 - Експерт професионално обучение

  • email: kvvo@fnts.bg
Real Time Web Analytics