Под надслов „Гласът на младите за силна икономика" на тема „Зелената икономика-възможности и предизвикателства"

Специалните награди във всички категории ще бъдат обявени в един от следващите дни, Организационен комитет на конкурса

Технологичният факултет в гр. Лесковац, Сърбия; Федерацията на научно – техническите съюзи в България (ФНТС); Научно – технически съюз по текстил, облекло и кожи (НТС по ТОК) и Териториална организация на НТС – Дупница) са партньори по проект: “Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието” за трансгранично сътрудничество, финансиран с помощта на ЕС.

Съюз на икономистите в България (СИБ) и Европейски колеж по икономика и управление-Пловдив (ЕКИУ) С подкрепата на Белгийско-българската асоциация Бест2Б

Обявяват конкурс за участие в - „Лятно училище за млади талантливи предприемачи"

Федерацията на научно – техническите съюзи в България (ФНТС) и Съюз на икономистите в България (СИБ) организират конкурс „Млад икономист 2014 – Гласът на младите за силна икономика" на тема: „Зелената икономика – възможности и предизвикателства".
Участници в конкурса – категории: ученици; студенти и докторанти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст.
Краен срок за предаване на разработките: 5 май 2014 година.

Европейски институт за иновации и технологии (EIT) - www.eit.europa.eu

Иновациите са ключът за икономическия растеж, конкурентоспособността и социалното благосъстояние в 21 век. Капацитета на едно общество да реализира иновации е критичен фактор за икономиката основаваща се на интензивно знание. Европейския институт за иновации и технологии - European Institute of Innovation and Technology (EIT), ще засили и укрепи способността на Европа успешно да въвежда иновации. Това по същество означава да може бързо до се адаптира към динамиката на развитието, като бъде една стъпка пред другите, предлагайки адекватни решения на възникващите социални проблеми и разработвайки продукти които съответстват на изискванията и желанията на потребителите.

Real Time Web Analytics