На тържествена церемония на 24 януари 2015 г. Председателят на Българска академия на науките акад. Стефан Воденичаров връчи наградата „Марин Дринов“ на чл.-кор. проф.Иван Илиев за високи постижения в областта на макроикономиката и по повод 90-годишния му юбилей. На събитието присъстваха академици и представители на научната общност.

I. Право на участие

В Националния конкурс има право да участва всяко физическо лице, което в зависимост от съответната награда, отговаря на следните условия:

За наградата „Инженер на годината” – притежава документ за завършено висше техническо образование;

За наградата „Млад инженер на годината” – притежава документ за завършено висше техническо образование и е на възраст под 35 години.

Председателят на НТС по Машиностроене проф. Георги Попов стана почетен доктор на ТУ Варна

С решение на Академичния съвет на Техническия университет Варна от 09.06.2014 г., Председателят на НТСМ проф. дтн д-р инж. Георги Попов бе удостоен с почетното звание „Доктор Хонорис Кауза”.

„Корпоративна социална отговорност – европейски и национални практики“

Генерален спонсор и съорганизатор на конкурса е Икономически университет – гр. Варна

Участници в конкурса – категории: ученици; студенти и докторанти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст.

Сайтът на Федерацията на научно – техническите съюзи в България, изпработен от ПАРАДОКС ИНТЕРАКТИВ, спечели трето място в категория „Уеб дизайн – общество и институции“ на XXVI международен форум „Компютърно пространство“

Форумът Компютърно Пространство е един от първите фестивали за компютърни изкуства, организирани от Студентско Общество за Компютърни Изкуства(СОКИ) всяка година в София в продължение на 24 години.

Real Time Web Analytics