Първа награда

д-р ЗЛАТИНА ВЕСЕЛИНОВА ПЕТЕВА с доклад "ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АМНЕЗИЕВ ТОКСИН В ПРОБА ОТ ПЛАНКТОН ЧРЕЗ HPLC-UV"

КАТЕДРА ХИМИЯ, МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р П. СТОЯНОВ" , ВАРНА.

На 26.05.2016 г. бе открита възстановената плоча в памет на дарителите за построяването на Национален дом на науката и техниката в гр.София.

За всички, които желаят да участват в конкурса "Млад икономист 2016", УС на СИБ удължава срока за окончателно ПОЛУЧАВАНЕ на разработките по пощата или куриер до 19 май 2016г.

Желаем творческо вдъхновение и успех!

СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Дванадесети национален конкурс “Млад икономист-2016 г.“

на тема „Моята бизнес идея“

/Анотация/

Съорганизатор и генерален спонсор: Шуменски университет

„Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен

Real Time Web Analytics