П О К А Н А

За участие в кръгла маса на тема:

"Банки и клиенти: реални и премълчани резултати от стрес-тестовете в България "

Съорганизатори: СИБ и ФНТС

Всяко Общо събрание на ФНТС предизвиква интереса на членовете на Федерацията, но когато то слага край на един мандат и е предпоставка за анализ на стореното и очертаване на бъдещето, интересът е още по-голям. Затова и зала 4 на Дома на науката и техниката в София бе почти пълна от представители на националните и териториалните организации, членове на ФНТС – упълномощени представители и гости, които искаха да присъстват на събитието.

Преди 75 години с Указ на Цар Борис III и решение на Народното събрание се поставя началото на висшето техническо образование в България.

Уважаеми колеги и гости,

Добре дошли на Тържественото Национално честване на 75 години от създаването на Висше техническо образование в България.

Федерация на научно-техническите съюзи, Сьюз на архитектите в България , Министерство на образованието и науката, Технически университети - София, Габрово и Варна, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Химикотехнологичен и металургичен университет, Минно-геоложки университет "Иван Рилски", Лесотехнически университет, Висше строително училище "Любен Каравелов" – София, Университет "проф. Асен Златаров" – Бургас, Висше военно-морско училище "Н.Й.Вапцаров" – Варна, Висше транспортно училище "Тодор Каблешков", Русенски университет "Ангел Кънчев", Отделение "Инженерни науки" на БАН най-учтиво ви канят на тържественото национално честване.

Real Time Web Analytics