Една възможност...

През 2018 г. В град Бърно, Чехия ще се състои 26-ия технически панаир AMPER.
AMPER е най-големия международен търговски панаир организиран в Централна Европа в областта на електротехниката. На него се представят продукти и технологии в областта на електротехниката, електрониката, средствата за автоматизация, комуникационните технологии, осветлението и сигурността.

През 2017 г. в AMPER участват 600 изложители от 22 държави. AMPER е професионално събитие посветено на бизнеса. Посетителите му са експерти и професионалисти от съответната обаласт. Чешката република е страна със стратегическо положение и силна традиция в областта на електротехниката. На панаира има богата съпътстваща програма състояща се от професионални конференции, семинари и обучения, отразяващи тенденциите в горепосочените области. Така например AMPER MOTION е програма посветена на електромобилите. Секция Start-up е посветена на стартиращите иновативни предприятия. AMPER SMART CITY е конференция посветена на технологиите чрез които се реализират създаване „умните“ градове.

Всяка година се провежда престижния конкурс "Златен ампер" за отличаване на най-добрите експонати на панаира. Експонатите се оценяват от специален панел, съставен от експерти представители на реномирани университети. През 2017 г. в конкурса участваха 29 експоната.

Вижте кратко видео:
vid 01

Изтеглете кратка брошура за панаира:
010101

Първа награда
ЙОВКО РАКАНОВ с доклад "МЕТОД ЗА КОНТРОЛ НА PF ПРИ СТАНЦИИ ЗА БЪРЗ ЗАРЯД НА ЕЛЕКТРОАВТОМОБИЛИ"

Втора награда
МАРТИН ТОШЕВ с доклад "ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АВО ПАРАМЕТРИ ОТ 2D СЕИЗМИЧНИ ДАННИ"

Трета награда
МАРТИН ГРИГОРОВ, СИМОНА НЕДЕЛЧЕВА с доклад "НЕВРОНЕН МОДЕЛ НА ПЪРВИЯ СЛОЙ ОТ ЗРИТЕЛНАТА КОРА"

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ
ВИ КАНИ НАЙ-УЧТИВО
ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В СРЕЩАТА С ПОСЛАНИКА НА РЕПУБЛИКА КОРЕЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Н.Пр. ШИН БУНАМ


СРЕЩАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18 МАЙ 2017 ГОДИНА
ОТ 16,20 ЧАСА В ЗАЛА №4 („ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ“)
НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА - СОФИЯ, УЛ. „Г.С.РАКОВСКИ“ 108, II ETAЖ при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Лекция на тема: „Успехът на Корейската икономика“ („The success of Korean Economy“).
Времетраене - 40 минути; Лектор: Н.Пр. Шин Бунам

2. „Тайната на Корейския просперитет“ („The secret of Korean Prosperity“).
Времетраене - 40 минути; Лектор: Schlolar Ha

3. (Q&A session). Времетраене - 20 минути;

4. Коктейл. Начало - 18,00 часа

Моля, заповядайте на срещата!
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАЯВЯВАНЕ НА ВАШИ ВЪПРОСИ ЩЕ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ И НАПРАВИТЕ НА E-mail: b.denchev@gmail.com ИЛИ GSM: 0878703721

Най-старата неправителствена организация у нас – Федерацията на научно-техническите съюзи – е единствената, която е създала специален празник и повече от 25 години засвидетелства признателността си към своите ветерани, които са дали принос за нейното развитие. Всяка година на 26 март тя отбелязва своя Ден на благодарността. А това е датата, на която през 1885 година в Русе група родолюбиви и духовно извисени хора – инженери, механици, архитекти, лекари и учители, основават Първото техническо дружество у нас, с което се поставя началото на Българските технически творческо-професионални сдружения. Дружеството си поставя за цел "да съдействува за развитието на техниката и на техническия поминък в България". Негов следовник днес е ФНТС.

В своето приветствие към присъстващите на тържеството, проведено на 27 март в голямата зала на Дома на науката и техниката в столицата, председателят на Федерацията, проф. дтн Иван Ячев, след като приветства присъстващите, каза: На този празник ние изразяваме нашата почит и уважение към създателите на нашата организация и към нейната история.

Във Федерацията и в нейните Сдружения се гордеем с традицията да засвидетелстваме на тази дата и благодарността на днешното поколение научно-техническа интелигенция и към Вас - ветераните на Научно-техническите съюзи. Празникът е повод да изразим и уважението си към труда на десетките хиляди специалисти - съюзни членове, които в сложни условия работят и творят всеотдайно за развитието на нашата страна.

След това проф. Ячев направи кратък исторически преглед на развитието на научно-техническото движение у нас, като се спря на основните моменти и подчерта заслугите на редица видни представители на българската наука и инженерна практика завърши с поглед към днешния ден и задачите на ФНТС:

Живеем и работим в преломно време за развитието на страната ни. На ФНТС е отредена важна роля за формиране на ново отношение към българската научно-техническа интелигенция, нова иновационна и инвестиционна култура, нов професионализъм и предприемачество.

Голяма е нашата професионална и морална отговорност за състоянието и бъдещето на научно-техническата интелигенция в страната и за нейното интегриране в Европейското инженерно пространство. Много усилия и конкретна работа са необходими, за да настъпи очакваният от всички нас ренесанс на инженерната професия у нас, и то на високо и конкурентно технологично равнище.

Сегашното време на промени и бурни събития изисква не по-малко енергия, предприемчивост, ентусиазъм и всеотдайност от времето на основателите и дейците на Първото техническо дружество и на БИАД.

Сега, когато страната ни е равноправен член на Европейския съюз, нашата научно-техническа интелигенция има призвание, амбиции, знания и опит да дава свой реален принос за развитието на науката и техниката, за утвърждаването на България като съвременна модерна държава.

От името на Управителния съвет на Федерацията и от свое име, пожелавам здраве и творческо дълголетие на всички ветерани, на дейците и активистите на ФНТС и на нейните сдружения!

По традиция бяха връчени и Почетни грамоти на заслужили деятели на ФНТС.

Тържеството продължи с музикален поздрав от известният наш цигулар Йосиф Радионов, а след приятните мигове с цигулката на виртуоза, ветераните имаха възможност да си побъбрят за миналото и за днешния ден на скромен коктейл.

По покана на проф. Иван Ячев, председател на ФНТС, Федерацията бе посетена от извънредния и пълномощен посланик на Япония в Република България, Н.Пр. Шиничи Яманака. Той бе придружен от г-н Хитоши Хатта, втори секретар в посолството.

Централна тема на срещата бе възможността за създаване на по-тесни контакти между представители на науката и технологиите от двете страни.

В началото на разговора проф. Ячев поздрави г-н посланика за неговия активен принос за засилване на сътдрудничеството между Япония и България в областта на науката и запозна накратко госта със структурата и целите на ФНТС, като подчерта, че това е най-старата организация от този тип в България, обединяваща днес сдружения на инженери, икономисти, земеделски специалисти и др. Той разказа на госта за международните конференции и симпозиуми, които Федерацията организира, и които привличат много известни специалисти от други страни, вкл. и от Япония. Още повече, че ФНТС има сериозни традиции и в партньорството с висшите учебни заведения у нас, структури на бизнеса и други сродни организации. Проф. Ячев изтъкна, че ФНТС е член на няколко международни структури и развива активно партньорство с подобни организации в други държави, така че може да се изгради сериозно партньорство и с японски структури в сферата на техниката и технологиите.

Японският гост беше информиран и за участието на видни японски учени в различни комитети и като поканени лектори в международните конференции, организирани у нас, както и в редакционните колегии на списания, издавани от сдруженията на ФНТС. Като вариант за развиване на партньорство между двете страни, проф. Ячев изтъкна, че може да се използват програмите на JSPS (Japan Society for the Promotion of Science - Японско общество за насърчаване на науката), които дават възможности за обмен на специалисти и разработване на съвместни проекти. По покана на Н.Пр. Шиничи Яманака през м. декември 2016 г. председателят на JSPS проф. Юичиро Анзаи изнесе публична лекция в Големия салон на БАН, на която представи възможностите на JSPS. Друга форма на партньорство е гостуването на японски учени, които могат да изнасят лекции в залите на Дома на техниката и по този начин да спомагат за популяризиране на техническите науки сред младите хора на България. Проф. Ячев разказа на госта за конкурсите Инженер на годината и Млад инженер на годината, който Федерацията провежда – информация, която силно впечатли японския гост.

Посланик Яманака бе силно заинтригуван от чутото и потенциалните възможности за партньорство в сферата на науката и техниката. Още повече, изтъкна той, че за сравнително краткия си престой у нас е констатирал колко активно е сътрудничеството между двете страни в областта на културата и това би могло да се пренесе и в сферата на науката и технологиите. По негово мнение, сътрудничеството между двете страни в тази област е от съществена важност. Той също потвърди възможностите на програмите на
JSPS, които подпомагат както големи, така и малки проекти. Посланик Яманака акцентира върху необходимостта да се стимулират младите хора, насочили се към техниката и технологиите. Той информира за своето намерение през настоящата година да покани Нобелови лауреати от Япония да изнесат лекции в България. Беше уточнено също, че ще се работи по установяване на сътрудничество между ФНТС и японски инженерни организации.

Real Time Web Analytics