Конферентни зали - разпределение

Свободни офиси в НДНТ

Офис 501 – ет.5 /запад/ площ 9.22 м2
Цена - 115.00 лв без ДДС

Офис 504 – ет.5 /юг,изток/ площ 13,58 м2
Цена 180.00 лв без ДДС

Офис 603 – ет. 6 /изток, ул.Г.С.Раковски / площ 17,37 м2
Цена 190.00 лв без ДДС

Зала 4 и Зала 3 - центите са с консумация

Зала условия и брой места
Зала 3
 Зала 4
  до 4 часа до 8 часа над 8 часа до 4 часа до 8 часа над 8 часа
1
2 3
4
5
6
7
 Зали/Цени
с консумация
 425 лв.
599 лв.
599 лв.
плюс 75 лв. за всеки започнат час след осмия
 599 лв.
799 лв.
799лв.
плюс 95лв. за всеки започнат час след осмия

Зала 4 и Зала 3 - центите са без консумация

Зала условия и брой места
Делнични дни
 Празнични и почивни дни
  до 4 часа над 4 часа * до 4 часа над 4 часа *
1
2 3
4
5
6
*
Зала №4 /250 места/
без консумация
 375 лв.
475 лв. *
 475 лв.
575 лв.
*

Зала 302 - "инж. Георги Ганев"
14 места, климатик, екран, безжична интернет връзка, възможност за организиране на национални научно-технически мероприятия, курсове, презентации и др.

Цени

Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
65 лв.
 89 лв.
 120 лв.
120 лв.
 165 лв.

Разпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
 Зала 302 4m x 6m
24m2
- 14 -  - 14 - 14
Зала 2 - "проф. Иван Попов"
40 места, климатик, екран, безжична интернет връзка, възможност за организиране на национални научно-технически мероприятия, симпозиуми, семинари, изложби, курсове, конгреси, конференции, коктейли и др.

Цени

Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
109 лв.
 205 лв.
 290 лв.
 245 лв.
 340 лв.

Галерия

Разпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
Зала 2  10m x 6.5m
65m2
40 40  30 80 40  40 40 
Зала 3 - "инж. Стоимен Сарафов"
90 места, екран, безжична интернет връзка, късофокусна мултимедийна система, възможност за организиране на национални научно-технически мероприятия, симпозиуми, семинари, изложби, курсове, конгреси, конференции и др.

Цени

Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
180 лв.
 275 лв.
 350 лв.
 350 лв.
 425 лв.

Галерия

Разпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
Зала 3  16m x 6.5m
100m2
90 90  60 120 90  90  90 
Зала 4 - "проф. Асен Златаров"
250 места, голям екран, перфектна акустика, осветителна техника, мултимедия, възможност за организиране на национални научно-технически мероприятия, симпозиуми, семинари, изложби, курсове, конгреси, конференции, концерти и др.
Благодарение на новите, подвижни столове, тя предлага следните варианти за конфигуриране: театрална зала с триста места, преподреждане с цел използване за: класна стая, прием, съвещание – П-образна маса, О-образна маса.

Цени

Зала условия и брой места
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
  до 4 часа до 8 часа над 8 часа до 4 часа до 8 часа над 8 часа
1
2 3
4
5
6
7
 Зала №4 /250 места/
с консумация
 425 лв.
 599 лв.
599лв.
плюс 75 лв. за всеки започнат час след осмия
 599 лв.
799 лв.
799лв.
плюс 95лв. за всеки започнат час след осмия


Зала условия и брой места
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
  до 4 часа до 8 часа над 8 часа до 4 часа до 8 часа над 8 часа
1
2 3
4
5
6
7
 Зала №4 /250 места/
без консумация
 375 лв.
 475 лв. *
 475 лв.
575 лв.
*

Галерия

Разпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
Зала 4  17.5m x 11.5m
200m2
250  - - - - - -
Зала 105 A
54 места, климатик, мултимедия, възможност за организиране на национални научно-технически мероприятия, симпозиуми, семинари, изложби, курсове, конгреси, конференции, коктейли и др.

Цени

Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
99 лв.
 195 лв.
 290 лв.
 245 лв.
 340 лв.

Галерия

Разпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
 Зала 105A  10.5m x 8m
85m2
54   54 30 80  54 54  54 
Зала 312
25 места, климатик, екран, мултимедия, възможност за организиране на национални научно-технически мероприятия, симпозиуми, семинари, изложби, курсове, конгреси, конференции, коктейли и др.

Цени

Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
65 лв
 89 лв.
 120 лв.
 120 лв.
 165 лв.

Галерия

Разпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
 Зала 312  6.2m x 6.5m
40m2
25   25 15 30  25 25  25 

Разпределение на всички зали
Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
 Зала 1   13m x 6.5m
85m2
62 62  40  100 62  62  62 
Зала 2  10m x 6.5m
65m2
40 40  30 80 40  40 40 
Зала 3 16m x 6.4m
100m2 
90 90  60 120 90  90  90 
Зала 4 17.5m x 11.5m
200m2 
250  - 100 150 - - -
 Зала 105A  10.5m x 8m
85m2
54   54 30 80  54 54  54 
 Зала 312  6.2m x 6.5m
40m2
25   25 15 30  25 25  25 
 Зала 108 6m x 3m
18m2 
- - - - 13 - -

За повече информация и резервации на зали:

тел: (02) 987 72 30
GSM: 0878 70 36 69 или 0878 70 37 20
e-mail: m.antonov@fnts.bg
1000 София, ул. Раковски №108, пк.431, Дом на науката и техниката
Real Time Web Analytics